مقدمه – کد اقتصادی

فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد . حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری)مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد .
کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.
در کنار راهمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی ، ضرورت اخذ شماره (کد)اقتصادی ملاحظه می شود فلذا با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد .

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
اطلاعات این بخش

مقدمه – کد اقتصادی
تعاریف – کد اقتصادی
دستور العمل اجرایی موضوع ماده 85
درخواست کد اقتصادی شخص حقیقی
درخواست کد اقتصادی شخص حقوقی
دفترچه ثبت نام تعیین حوزه و کد اشخاص حقوقی
چک لیست مدارک لازم جهت تعیین حوزه و کد اقتصادی
دفترچه ثبت نام تعیین حوزه و کد اشخاص حقیقی
حوزه مالیاتی شمال
حوزه مالیاتی جنوب
حوزه مالیاتی غرب
حوزه مالیاتی شرق

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *