سیستم مدیریت کیفیت صنایع قطعه سازان خودرو16949:2002TS/ ISO

سازمان جهانی استاندارد سازی ( ISO )یک اتحادیه جهانی متشکل ازمراجع ملی استاندارد(اعضایISO )به شمار می آید. کار آماده سازی استانداردهای بین المللی معمولا از طریق کمیته های فنی ISO صورت می گیرد. هر فردی بر حسب علاقه به موضوعی که کمیته فنی برای آن تشکیل شده است، حق دارد در آن کمیته به ارایه مطلب بپردازد. سازمانهای بین المللی، دولتی و غیر دولتی، که در ارتباط با ISO می باشد، نیز در این کار مشارکت می نمایند. ISO بر روی موضوعات الکتروتکنیکی همکاری نزدیکی با کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک (IEC )دارد.
وظیفه اصلی کمیته های فنی، آماده سازی استانداردهای بین المللی می باشد. پیش نویس استانداردهای بین المللی که توسط کمیته های فنی مورد پذیرش قرار گیرند، برای رای گیری بین اعضا گردش می کنند. انتشار یک استاندارد بین المللی نیازمند تایید حداقل 75% اعضا دارای حق رای می باشد.
در شرایط دیگر، مخصوصا هنگامی که برای برخی مستندات، الزام فوری بازار وجود داشته باشد، یک کمیته فنی ممکن است نسبت به انتشار انواع دیگری از مدارک اطلاعاتی تصمیم گیری نماید:

  • یک مشخصه در دسترس عمومیISO (ISO/PAS )یک توافقنامه، ما بین کارشناسان فنی در یک گروه کاری ISO می باشد و اگر به وسیله بیش از 50% اعضای اصلی دارای حق رای، تایید شده باشد، برای انتشار پذیرفته می شود.
  • یک مشخصه فنی ISO (ISO/TS )یک توافقنامه، ما بین اعضای یک کمیته فنی می باشد و اگر به وسیله 3/2(دوسوم)اعضای دارای حق رای، تایید شده باشد، برای انتشار پذیرفته می شود.
یک ISO/PAS یا ISO/TS بعد از هر سه سال به منظور تصمیم گیری در خصوص آن که آیا باید برای سه سال دیگر تمدید شود، یا آن که برای تبدیل به یک استاندارد بین المللی، تجدید نظر شده یا منسوخ شود، مورد بازنگری قرار می گیرد. در صورت تایید ISO/PASیا ISO/TS ،مجددا پس از شش سال برای تبدیل به یک استاندارد بین المللی و یا منسوخ شدن، بازنگری می شود.
ISO/TS 16949:2002 توسط گروه کاری بین المللی خودرو (IATF )و انجمن تولید کنندگان خودرو ژاپن (JAMA ) با حمایت ISO/TC 176 ،مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت، گرد آوری شده است.
ویرایش دومISO/TS 16949 ،ویرایش اول (ISO/TS 16949:1999 )که مورد ویرایش فنی قرار گرفته است را لغو کرده و جایگزین آن شده است.
ISO/TS 16949:2002 می تواند در سازمانهایی با مشخصات ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

  • سازمانهای مرتبط با صنعت خودرو که موفق به اخذ گواهینامه بین المللی ISO/TS 16949:1999شده اند و قصد انتقال به ISO/TS 16949:2002 را دارند.
  • سازمانهای مرتبط با صنعت خودرو که موفق به اخذ گواهینامه بین المللیQS9000:1998 شده اند و قصد انتقال به ISO/TS 16949:2002 را دارند.
  • سازمانهای مرتبط با صنعت خودرو که موفق به اخذ گرید از شرکت ساپکو مطابق استاندارد SAPCO 79شده اند و قصد انتقال به ISO/TS 16949:2002 را دارند.
  • سازمانهای مرتبط با صنعت خودرو که با شرکت سازه گستر سایپا همکاری کرده و قصد انتقال به استاندارد QMS/AR8201 و یا ISO/TS 16949:2002 را دارند.
  • سازمانهای مرتبط با صنعت خودرو که موفق به اخذ گواهینامه بین المللیISO9001:1994,ISO9002:1994,ISO9001:2000شده اند و قصد انتقال به ISO/TS 16949:2002 را دارند

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *