علامت تجارتی عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش تصویر رقم حرف عبارت مهر لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجارتی یا فلاحتی اختیار شود.

 • داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.
 • حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برساند.
 • علامت تجارت قابل نقل و انتقال است و باید وفق مقررات قانون ثبت علایم و اختراعات ایران به ثبت برسد .
 • اجازه استفاده از علامت ثبت شده به دیگران در ایران باید به ثبت برسد.
 • برای علامت گواهی ثبت علامت صادر خواهد شد.
 • مدت اعتبار ثبت علامت برای هر بار ١٠ سال است.
 • برای ثبت چند علامت باید به تعداد آنها اظهارنامه جداگانه داده شود.
 • تغییرات مربوط به نشانی رسمیت نخواهد داشت مگر اینکه به ثبت رسیده باشد.
مدارک لازم برای تقاضای ثبت علامت تجارتی
 • مرحله اول :
  • سه نسخه اظهارنامه ثبت علامت تجارتی و تکیمل ان طبق نمونه پیوستی
  • در صورتی که علامت تجارتی متضمن تصویر یا نوشته بخصوصی باشد ده قطعه از تصویر ضمیمه شود.
 • مرحله دوم :
 • ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی در ان درج شده است.
 • یک برگ تقاضای ثبت علامت تجارتی
 • ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که ثبت علامت تجارتی در آن درج و منتشر شده است .
 • ارائه یک برگ تصدیق ثبت علامت تجارتی
 • ارائه برگ پایان خدمت در مواردی که اعلام خواهد شد.
 • ارائه فتوکپی شناسنامه
 • ارائه گواهی صنعتی یا جواز اتحادیه یا مجوز رسمی در رابطه با نوع فعالیت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *