ماده ١- نام شرکت:

شرکت تضامنی …………………………………………….

ماده ٢- نوع شرکت:

………………………………….

ماده ٣- موضوع شرکت:

………………………………………

ماده ٤- مرکز اصلی شرکت :

……………………………………………………………. هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل ویا شعبی تاسیس نماید.

ماده ٥- مدت شرکت :

…………………………………..

ماده ٦- سرمایه شرکت :

سرمایه شرکت مبلغ ……………….. که تماما بصورت نقدی پرداخت شده و سرمایه غیر نقدی که معادل مبلغ …………….. ریال است تقدیم و تسلیم شده است . ( طبق ماده ١١٨)

ماده ٧- تابعیت شرکت:

……………………………

ماده ٨- سهم الشرکه شرکا:

…………………………………………………

ماده ٩- مدیران شرکت :

اداره امور شرکت بعهد ……………………… نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان ………………. سال است اولین مدیران شرکت عبارتند از : ………………………………………………………………………………… کلیه قراردادها و اوراق تعهدآور و اوراق بهادار اعم از چک سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیرعامل ویک نفر دیگر از مدیران متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ماده ١٠- مسئولیت مدیران :

حدود مسئولیت مدیر یا مدیران بتصریح ماده ١٢١ قانون تجارت همان است که در ماده ٥١ مقرر شده است .

ماده ١١- اختیارات مدیران:

مدیران شرکت متفقا نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند در تمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی حفظ اموال وتنظیم فهرست دارایی رسیدگی به حسابها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی تعیین وکیل با حق توکیل ولو کرارا استخدام کارمند و اخراج آن مشارکت با شخصیتهای حقیقی و حقوقی و بانکها استقراض با رهن وبدون رهن تعیین اعتبار وام دادن وام گرفتن از بانکها اشخاص و شرکتها وادارات و افتتاح حسابهای جاری و سپرده در کلیه بانکها وموسسات واردات وصادرات و خرید وفروش و توزیع کلیه کالاهای مجاز

ماده ١٢- انتقال سهم الشرکه:

هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضاتی تمام شرکا

ماده ١٣- تغییر اساسنامه:

هر نوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه تغییر نام شرکت قبول شریک یا شرکای جدید برای شرکت وبطور کلی هر گونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت کلیه شرکا امکان پذیراست.

ماده ١٤- سال مالی :

سال مالی شرکت از اول فروردین هرسال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع بکار آن ( تاریخ ثبت شرکت) آغاز و با پایان اسفند همان سال پایان می یابد.

ماده ١٥- ترتیب تقسیم سود شرکت:

از کلیه درآمد شرکت بدوا تمام هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان و استهلاک اثاثیه و مالیات کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع ٥% ذخیره احتیاطی که برای جبران زیانهای احتمالی در نظر گرفته می شود بقیه بین شرکا به نسبت سهم الشرکه با توجه به ماده ١٣٢ تقسیم خواهد شد.

ماده ١٦- حق الزحمه مدیران:

مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکا همه ماهه حقوق خودرا از صندوق شرکت دریافت وبه هزینه قطعی شرکت منظور نمایند.

ماده ١٧-

مجامع عمومی شرکا اعم از عادی یا فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هر یک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی شرکا و یا به وسیله درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار بعمل خواهد آمد فاصله دعوت از روزانتشار تا تشکیل جلسه ده روز خواهد بود.

ماده ١٨- وظایف مجمع عمومی عادی :
  • استماع گزارش هیات مدیره درا مور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
  • تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
  • تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
  • انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
ماده ١٩- وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
  • تغییر اساسنامه یا الحاق و یا حذف یا چند ماده اساسنامه
  • تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
  • افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت با عنایت به ماده ١٣٣ قانون تجارت
  • ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
ماده ٢٠-

تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده ١٠٦ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ٢١-

در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی ویا قیم محجور و طبق دستور ماده ١٣٩ و ١٤٠ قانون تجارت خواهد بود.

ماده ٢٢- انحلال شرکت :

شرکت مطابق ماده ١٣٦ قانون تجارت منحل خواهد شد در صورتی که مجمع شرکا رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکا و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد وظایف مدیرتصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده ٢٣-

اختلافات بین شرکا در رابطه با امور شرکت از طریق حکمیت و داوری حل و فصل خواهد شد.

ماده ٢٤- موارد سکوت :

درباره سایر موارد و موضوعاتی که در این اساسنامه قید و پیش بینی نشده طبق مقررات قانون تجارت رفتار خواهد شد.

ماده ٢٥- تصویب اساسنامه :

این اساسنامه در ٢٥ ماده تنظیم و با امضای شرکا در ذیل آن مورد تصویب و قبول شرکا واقع گردیده است .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *